Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Danh Mục Sản Phẩm
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/27/04/51/144593951025.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2016/04/09/07/33/146018719667.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/03/03/11/14/142535605733.gif
 • upload/web/51/510151/slide/2015/09/30/02/29/144359817247.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/01/08/55/144366454796.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/03/10/53/144384442963.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/10/11/19/144445077467.jpg
 • Sách Kinh Tế

 • Kinh Tế
 • Quản Trị - Marketing
 • Kế Toán - Kiểm Toán
 • Tài chính NH - Ngoại thương
 • Ngoại Văn

 • Ngoại văn
 • Từ điển
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Văn học

 • Văn học trong nước
 • Văn học nước ngoài
 • Văn hóa - Lịch sử
 • Chuyện con mèo dạy hải âu bay

  Chuyện con mèo dạy hải âu bay

  Tác giả Luis Sepulveda
  Dịch giả Phương Huyên
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Trọng lượng 164 g
  Kích thước 14 x 20.5 cm
  Số trang 144
  Ngày xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm

  35.000 VNĐ

 • Sài gòn bao nhớ

  Sài gòn bao nhớ

  Tác giả Đàm Hà Phú
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Trọng lượng 214 g
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Số trang 220
  Ngày xuất bản 2016
  Hình thức bìa Mềm

  60.000 VNĐ

 • Bức xúc không làm ta vô can

  Bức xúc không làm ta vô can

  Tác giả Đặng Hoàng Giang
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Trọng lượng 239 g
  Kích thước 14 x 20.5 cm
  Số trang 224
  Ngày xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm

  72.000 VNĐ

 • Đời về cơ bản là buồn

  Đời về cơ bản là buồn

  Tác giả Lê Bích
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Trọng lượng 181 g
  Kích thước 14x15 cm
  Số trang 164
  Ngày xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm

  50.000 VNĐ

 • Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng

  Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng

  Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Trọng lượng 210 g
  Kích thước 13 x 20 cm
  Số trang 256
  Ngày xuất bản 2016
  Hình thức bìa Mềm

  90.000 VNĐ

 • Ba Truyện Kể

  Ba Truyện Kể

  Tác giả Gustave Flaubert
  Nhà xuất bản NXB Thế Giới
  Nhà phát hành Nhã Nam
  Trọng lượng 350g
  Kích thước 13x20.5 cm
  Số trang 154
  Năm xuất bản T12/2015
  Hình thức bìa Mềm

  45.000 VNĐ

 • Có một phố vừa đi qua phố

  Có một phố vừa đi qua phố

  Tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Nhã Nam
  Năm Phát hành T8/2013
  Trọng lượng 260g
  Kích thước 14x20.5 cm
  Số trang 248
  Hình thức bìa Mềm

  58.000 VNĐ

 • Cà Phê Đợi Một Người

  Cà Phê Đợi Một Người

  Tác giả Cửu Bả Đao
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14 x 20.5 cm
  Trọng lượng 425 g
  Số trang 400

  92.000 VNĐ

 • Ma Trận Án tập 1

  Ma Trận Án tập 1

  Tác giả Hà Mã
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14 x 20.5 cm
  Trọng lượng 456 g
  Số trang 460

  102.000 VNĐ

 • Thức dậy và mơ đi

  Thức dậy và mơ đi

  Tác giả Đặng Quốc Bảo
  Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 290 g
  Số trang 328

  89.000 VNĐ

 • Những nghịch lý của thời gian

  Những nghịch lý của thời gian

  Tác giả TS Nguyễn Sĩ Dũng
  Nhà xuất bản NXB Thời Đại
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2011
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x20.5 cm
  Trọng lượng 450 g
  Số trang 444

  100.000 VNĐ

 • Nhà quản lý - Anh là ai?

  Nhà quản lý - Anh là ai?

  Tác giả Nguyễn Hoàng Linh
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2008
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 320 g
  Số trang 276

  49.000 VNĐ

 • Bốn thỏa ước

  Bốn thỏa ước

  Tác giả Don Miguel Ruiz
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Nhã Nam
  Trọng lượng 350g
  Kích thước 13x18 cm
  Năm phát hành T11/2015
  Hình thức bìa Mềm

  40.000 VNĐ

 • Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn

  Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn

  Tác giả Nguyễn Văn Trọng
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.3 x 20.3 cm
  Trọng lượng 280 g
  Số trang 300

  110.000 VNĐ

 • Sức mạnh của trí tuệ tâm linh

  Sức mạnh của trí tuệ tâm linh

  Tác giả Tony Buzan
  Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 170 g

  48.000 VNĐ

 • Không có sông nào để vượt qua

  Không có sông nào để vượt qua

  Tác giả Thiền sư ni Daehaeng
  Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 21 cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 154

  58.000 VNĐ

 • Thấy Phật

  Thấy Phật

  Tác giả Cao Huy Thuần
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 330 g
  Số trang 136

  87.000 VNĐ

 • Thấp thoáng lời kinh

  Thấp thoáng lời kinh

  Tác giả Đỗ Hồng Ngọc
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2012
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 17 x 17cm
  Trọng lượng 155 g
  Số trang 128

  50.000 VNĐ

 • Đập vỡ vỏ hồ đào

  Đập vỡ vỏ hồ đào

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 21cm
  Trọng lượng 340 g
  Số trang 381

  90.000 VNĐ

 • Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng

  Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 350 g
  Số trang 240

  53.000 VNĐ

 • Đô thị cổ Hội An

  Đô thị cổ Hội An

  Tác giả Nguyễn Trung Hiếu
  Nhà xuất bản NXB Thời Đại
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 17 x 17 cm
  Trọng lượng 300 g
  Số trang 201

  68.000 VNĐ

 • Giọt nước cành dương

  Giọt nước cành dương

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm.
  Trọng lượng 180 g
  Số trang 188

  56.000 VNĐ

 • Quyền lực đích thực

  Quyền lực đích thực

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 250 g
  Số trang 264

  78.000 VNĐ

 • Bàn tay cũng là hoa

  Bàn tay cũng là hoa

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Phương Đông
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản T9-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 21 cm
  Trọng lượng 300 g
  Số trang 332

  71.000 VNĐ

 • Đời Sống

 • Giới tính - bạn trẻ
 • Hồi ký - tiểu sử
 • Sức khỏe
 • Nấu ăn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại

Hotline 1: 0838337465

Hotline 2: 0838337462

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy giao diện mới của Nhà Sách kinh tế như thế nào ?

Đẹp, bố cục rõ ràng .
Chưa đẹp lắm .
Ý kiến khác.

Nhập mã

Xem kết quả

Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Đối tác liên kết