Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Danh Mục Sản Phẩm
 • upload/web/51/510151/slide/2015/09/30/02/29/144359817247.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/03/10/53/144384442963.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/10/11/19/144445077467.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/10/01/50/144445983821.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/09/28/02/46/144342638638.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/10/03/13/144446478034.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/09/28/02/47/144342646833.jpg
 • Sách Kinh Tế

 • Kinh Tế
 • Quản Trị - Marketing
 • Kế Toán - Kiểm Toán
 • Tài chính NH - Ngoại thương
 • Từ điển Anh - Anh - Việt

  Từ điển Anh - Anh - Việt

  Tác giả The Concise
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2013
  Năm xuất bản 2013
  Hình thức bìa Mềm
  Trọng lượng 922 g
  Số trang 1680

  97.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

  Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

  Tác giả Khoa học – xã hội – nhân văn viện ngôn ngữ
  Nhà xuất bản NXB văn hóa –thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2010
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 16 x 24 cm
  Trọng lượng 2390 g
  Số trang 1879

  268.000 VNĐ

 • Từ điển Việt - Anh

  Từ điển Việt - Anh

  Tác giả Khoa học-xã hội-nhân văn Viện ngôn ngữ
  Nhà xuất bản NXB văn hóa-thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 16 x 24 cm
  Trọng lượng 1614 g
  Số trang 1215

  220.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả The Oxford
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 10 x 18 cm
  Trọng lượng 819 g
  Số trang 1295

  99.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Anh - Việt

  Từ điển Anh - Anh - Việt

  Tác giả The Concise Dictionary
  Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_ 2012
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 10,5 x18 cm
  Trọng lượng 920 g
  Số trang 1680

  98.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả The Oxford
  Nhà xuất bản NXB văn hóa _ thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 10 x 18 cm
  Trọng lượng 720 g
  Số trang 1295

  84.000 VNĐ

 • Từ điển Việt - Nhật

  Từ điển Việt - Nhật

  Tác giả Kamiya – Taeko
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_212
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 10 x 18 cm
  Trọng lượng 377 g
  Số trang 693

  64.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả Viện ngôn ngữ
  Nhà xuất bản NXB Văn hóa thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2013
  Hình thức bìa Cứng
  Kích thước 16x24 cm
  Trọng lượng 1670 g
  Số trang 1212

  240.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả Modern Dictionary
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 10 x 17 cm
  Trọng lượng 776 g
  Số trang 1249

  95.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả The Oxford
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_2012
  Hình thức bìa Cứng
  Kích thước 10,5 x 17 cm
  Trọng lượng 727 g
  Số trang 1152

  95.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả The Oxford
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2012
  Hình thức bìa Cứng
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 1025 g
  Số trang 919

  98.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả The Oxford
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2013
  Hình thức bìa Cứng
  Kích thước 10 x 18 cm
  Trọng lượng 805 g
  Số trang 1295

  98.000 VNĐ

 • 130 Bài luyện nghe tiếng Anh

  130 Bài luyện nghe tiếng Anh

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1_2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x20.5 cm
  Trọng lượng 364 g
  Số trang 302

  68.000 VNĐ

 • Từ điển Anh - Việt

  Từ điển Anh - Việt

  Tác giả The Oxford
  Nhà xuất bản NXB văn hóa _ thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 10 x 18 cm
  Trọng lượng 720 g
  Số trang 1295

  84.000 VNĐ

 • 240 chuyện vui Anh - Việt tập 1

  240 chuyện vui Anh - Việt tập 1

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXB ĐH quốc gia Hà Nội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3_2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 312 g
  Số trang 255

  80.000 VNĐ

 • 240 chuyện vui Anh - Việt tập 2

  240 chuyện vui Anh - Việt tập 2

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản T12_2012
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 276 g
  Số trang 243

  55.000 VNĐ

 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

  Tác giả A.J Thomson
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 358 g
  Số trang 374

  65.000 VNĐ

 • Cẩm nang luyện nói tiếng Anh

  Cẩm nang luyện nói tiếng Anh

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản ĐH sư phạm
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2011
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 298 g
  Số trang 307

  48.000 VNĐ

 • Tự học đàm thoại tiếng Anh tập 2

  Tự học đàm thoại tiếng Anh tập 2

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_2012
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 183 g
  Số trang 156

  50.000 VNĐ

 • 2500 câu giao tiếp tiếng Anh

  2500 câu giao tiếp tiếng Anh

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXB ĐH quốc gia Hà Nội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2_2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 339 g
  Số trang 275

  85.000 VNĐ

 • Cẩm nang sử dụng cụm động từ tiếng Anh

  Cẩm nang sử dụng cụm động từ tiếng Anh

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản Văn hóa _thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4_2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 361 g
  Số trang 387

  65.000 VNĐ

 • 5500 từ vựng tiếng Anh

  5500 từ vựng tiếng Anh

  Tác giả New edition
  Nhà xuất bản NXB văn hóa_thông tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 8 x 15 cm
  Trọng lượng 145 g
  Số trang 326

  40.000 VNĐ

 • Sổ tay người nói tiếng Anh

  Sổ tay người nói tiếng Anh

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXB văn hóa _ thông tin
  Nhà phát hành Liên kêt phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Trọng lượng 490 g
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Số trang 511

  90.000 VNĐ

 • Tự học tiếng Anh cấp tốc

  Tự học tiếng Anh cấp tốc

  Tác giả Trần Mạnh Tường
  Nhà xuất bản NXBN quốc gia Hà Nội
  Nhà phát hành Liên kêt phát hành
  Năm xuất bản Q1_2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14,5 x 20,5 cm
  Trọng lượng 320 g
  Số trang 261

  65.000 VNĐ

 • Văn học

 • Văn học trong nước
 • Văn học nước ngoài
 • Văn hóa - Lịch sử
 • Phóng sự - Ký sự
 • Nhật ký trong tù

  Nhật ký trong tù

  Tác giả Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x19 cm
  Trọng lượng 115 g
  Số trang 135

  25.000 VNĐ

 • Thơ Xuân Quỳnh

  Thơ Xuân Quỳnh

  Sưu tầm Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 100 g
  Số trang 119

  22.000 VNĐ

 • Thơ Xuân Diệu

  Thơ Xuân Diệu

  Sưu tập Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 100 g
  Số trang 131

  22.000 VNĐ

 • Thơ Tố Hữu

  Thơ Tố Hữu

  Sưu tập Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 100 g
  Số trang 151

  25.000 VNĐ

 • Thơ Nguyễn Khuyến

  Thơ Nguyễn Khuyến

  Sưu tầm Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 100 g
  Số trang 118

  22.000 VNĐ

 • Thơ Hồ Xuân Hương

  Thơ Hồ Xuân Hương

  Sưu tầm Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 100 g
  Số trang 122

  22.000 VNĐ

 • Thơ Tú Xương

  Thơ Tú Xương

  Sưu tầm Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuât bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 90 g
  Số trang 111

  22.000 VNĐ

 • Thơ Hàn Mặc Tử

  Thơ Hàn Mặc Tử

  Sưu tầm Mạnh Linh
  Nhà xuất bản Văn học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 19 cm
  Trọng lượng 115 g
  Số trang 155

  25.000 VNĐ

 • Những con số ma thuật

  Những con số ma thuật

  Tác giả Đinh Công Bảy
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 280 g
  Số trang 216

  46.000 VNĐ

 • Tương lai bố tướng

  Tương lai bố tướng

  Tác giả Dr. Mike Goldsmith
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 142

  30.000 VNĐ

 • Nhà có bầy con gái

  Nhà có bầy con gái

  Tác giả Hồng Thủy
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 20 cm
  Trọng lượng 260 g
  Số trang 184

  38.000 VNĐ

 • Mẹ người bạn của con - Ba sức mạnh của con

  Mẹ người bạn của con - Ba sức mạnh của con

  Tác giả Nhiều Tác Giả
  Nhà xuất bản Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2011
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12x20 cm
  Trọng lượng 140 g
  Số trang 127

  32.000 VNĐ

 • Đời Sống

 • Giới tính - bạn trẻ
 • Hồi ký - tiểu sử
 • Sức khỏe
 • Nuôi dạy trẻ - Kỹ năng sống
 • Hệ tiêu hóa

  Hệ tiêu hóa

  Tác giả Nick Arnold
  Dịch giả Trịnh Huy Ninh
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 195 g
  Số trang 160

  33.000 VNĐ

 • Thời tiết mạnh như bão tố

  Thời tiết mạnh như bão tố

  Tác giả Anita Ganeri
  Dịch giả Kiều Hoa
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20cm
  Trọng lượng 170 g
  Số trang 160

  32.000 VNĐ

 • Không gian - Các vì sao - Và người ngoài hành tinh

  Không gian - Các vì sao - Và người ngoài hành tinh

  Tác giả Nick Arnold
  Dịch giả Trịnh Huy Triều
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14 x 20 cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 144

  30.000 VNĐ

 • Hóa học - Một vụ nổ ầm vang

  Hóa học - Một vụ nổ ầm vang

  Tác giả Nick Arnold
  Dịch giả khanh Khanh
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 175 g
  Số trang 164

  33.000 VNĐ

 • Cơ thể chúng ta một thế giới kỳ thú

  Cơ thể chúng ta một thế giới kỳ thú

  Tác giả Nick Arnold
  Dịch giả khanh Khanh
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 190 g
  Số trang 160

  30.000 VNĐ

 • Điện học cuốn hút đến tóe lửa

  Điện học cuốn hút đến tóe lửa

  Tác giả Nick Arnold
  Nhà xuất bản Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 160 g
  Số trang 160

  45.000 VNĐ

 • Đại dương khó thương

  Đại dương khó thương

  Tác giả Mike Phillips, Anita Ganeri
  Dịch giả Trịnh Huy Triều
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 164

  34.000 VNĐ

 • Đảo hoang

  Đảo hoang

  Tác giả Anita Ganeri
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 145 g
  Số trang 128

  25.000 VNĐ

 • Núi lửa nóng hơn cả lửa

  Núi lửa nóng hơn cả lửa

  Tác giả Horrible Geography
  Dịch giả Kiều Hoa
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 150 g
  Số trang 130

  27.000 VNĐ

 • Những nhà thám hiểm hăm hở

  Những nhà thám hiểm hăm hở

  Tác giả Anita Ganeri
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20 cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 206

  43.000 VNĐ

 • Vi sinh vật vi tính

  Vi sinh vật vi tính

  Tác giả Nick Arnold
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 144

  30.000 VNĐ

 • Vật lý - Câu chuyện bí hiểm của những lực bí hiểm

  Vật lý - Câu chuyện bí hiểm của những lực bí hiểm

  Tác giả Nick Arnold
  Dịch giả Kiều Hoa
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14x20cm
  Trọng lượng 260 g
  Số trang 172

  35.000 VNĐ

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại

Hotline 1: 0838337465

Hotline 2: 0838337462

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy giao diện mới của Nhà Sách kinh tế như thế nào ?

Đẹp, bố cục rõ ràng .
Chưa đẹp lắm .
Ý kiến khác.

Nhập mã

Xem kết quả

Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Đối tác liên kết