Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Danh Mục Sản Phẩm
 • upload/web/51/510151/slide/2016/01/21/01/58/14533414816.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/27/04/51/144593951025.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/24/10/39/144565799274.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2016/01/21/02/07/145334204088.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/03/03/11/14/142535605733.gif
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/23/10/58/144557270118.jpg
 • upload/web/51/510151/slide/2015/10/23/10/23/144557058677.jpg
 • Sách Kinh Tế

 • Kinh Tế
 • Quản Trị - Marketing
 • Kế Toán - Kiểm Toán
 • Tài chính NH - Ngoại thương
 • Ngoại Văn

 • Ngoại văn
 • Từ điển
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Văn học

 • Văn học trong nước
 • Văn học nước ngoài
 • Văn hóa - Lịch sử
 • Thức dậy và mơ đi

  Thức dậy và mơ đi

  Tác giả Đặng Quốc Bảo
  Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 290 g
  Số trang 328

  89.000 VNĐ

 • Những nghịch lý của thời gian

  Những nghịch lý của thời gian

  Tác giả TS Nguyễn Sĩ Dũng
  Nhà xuất bản NXB Thời Đại
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2011
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x20.5 cm
  Trọng lượng 450 g
  Số trang 444

  100.000 VNĐ

 • Nhà quản lý - Anh là ai?

  Nhà quản lý - Anh là ai?

  Tác giả Nguyễn Hoàng Linh
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2008
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 320 g
  Số trang 276

  49.000 VNĐ

 • Biết về nước Mỹ - Chuyện đời một nữ sinh viên

  Biết về nước Mỹ - Chuyện đời một nữ sinh viên

  Tác giả Nhiều Tác Giả
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 450 g
  Số trang 300

  82.000 VNĐ

 • Ngày trôi về phía cũ

  Ngày trôi về phía cũ

  Tác giả Anh Khang
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 20 cm
  Trọng lượng 210 g
  Số trang 188

  70.000 VNĐ

 • Ký ức vụn

  Ký ức vụn

  Tác giả Nguyễn Quang Lập
  Nhà xuất bản NXB Văn Học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 380 g
  Số trang 264

  85.000 VNĐ

 • Một mùa thơ dại

  Một mùa thơ dại

  Tác giả Higuchi lchiyo
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 19 cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 159

  42.000 VNĐ

 • Tình nhỏ làm sao quên

  Tình nhỏ làm sao quên

  Tác giả Đoàn Thạch Biền
  Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 20 cm
  Trọng lượng 250 g
  Số trang 144

  45.000 VNĐ

 • Tôi hay mà em đâu có thương

  Tôi hay mà em đâu có thương

  Tác giả Đoàn Thạch Biền
  Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 20 cm.
  Trọng lượng 160 g
  Số trang 187

  53.000 VNĐ

 • Thì cứ xem nhau như người lạ

  Thì cứ xem nhau như người lạ

  Tác giả Hạnh Ngộ
  Nhà xuất bản NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 12 x 20 cm
  Trọng lượng 250 g
  Số trang 146

  50.000 VNĐ

 • Biết về nước Mỹ - Hoa ve chai trên đất Mỹ

  Biết về nước Mỹ - Hoa ve chai trên đất Mỹ

  Tác giả Nhiều Tác Giả
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 480 g
  Số trang 312

  90.000 VNĐ

 • Biết về nước Mỹ - Nợ tình một món trứng chiên

  Biết về nước Mỹ - Nợ tình một món trứng chiên

  Tác giả Nhiều Tác Giả
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 480 g
  Số trang 324

  90.000 VNĐ

 • Nói vậy mà không phải vậy

  Nói vậy mà không phải vậy

  Tác giả Robert J. Samuelson
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2011
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 410 g
  Số trang 442

  110.000 VNĐ

 • Trực chỉ vào tương lai

  Trực chỉ vào tương lai

  Tác giả Ken Blanchard
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản T12-2005
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 230 g
  Số trang 216

  31.000 VNĐ

 • Thép đã tôi thế đấy

  Thép đã tôi thế đấy

  Tác giả Nicolai A. Ostrovsky
  Nhà xuất bản NXB Văn Học
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2012
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 470 g

  100.000 VNĐ

 • Nghĩ như nhà vô địch

  Nghĩ như nhà vô địch

  Tác giả Donald J. Trump
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14 x 20 cm
  Trọng lượng 190 g
  Số trang 200

  57.000 VNĐ

 • Sống sót giữa miền cực giá

  Sống sót giữa miền cực giá

  Tác giả Lennard Bickel
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản T2-2009
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 160 g
  Số trang 174

  29.000 VNĐ

 • Nghiệt ngã & thành công

  Nghiệt ngã & thành công

  Tác giả Vikrom
  Dịch giả Vũ Tiến Phúc
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q4-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 310 g
  Số trang 288

  78.000 VNĐ

 • Hành trình của cuộc đời

  Hành trình của cuộc đời

  Tác giả Thomas Armstrong
  Nhà xuất bản NXB Lao Động
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2011
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13.5 x 21 cm
  Trọng lượng 380 g
  Số trang 400

  66.000 VNĐ

 • Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2

  Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2

  Tác giả Go Deuk-Seong
  Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 15.5 x 24 cm
  Trọng lượng 360 g
  Số trang 248

  69.000 VNĐ

 • Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1

  Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1

  Tác giả Go Deuk Seong
  Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 15.5 x 24.5 cm
  Trọng lượng 340 g
  Số trang 236

  79.000 VNĐ

 • Kẻ trộm sách

  Kẻ trộm sách

  Tác giả Markus Zusak
  Dịch giả Cao Xuân Việt Khương
  Nhà xuất bản NXB Trẻ
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 15 x 23 cm
  Trọng lượng 620 g
  Số trang 572

  180.000 VNĐ

 • Nghề chia sẻ

  Nghề chia sẻ

  Tác giả Brendon Burchard
  Nhà xuất bản NXB Khoa học xã hội
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.5 x 20.5 cm
  Trọng lượng 300 g
  Số trang 268

  69.000 VNĐ

 • Điểm dối lừa

  Điểm dối lừa

  Tác giả Dan Brown
  Nhà xuất bản NXB Văn Hoá - Thông Tin
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản 2010
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 16x24 cm
  Trọng lượng 920 g
  Số trang 512

  110.000 VNĐ

 • Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn

  Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn

  Tác giả Nguyễn Văn Trọng
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2015
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 14.3 x 20.3 cm
  Trọng lượng 280 g
  Số trang 300

  110.000 VNĐ

 • Sức mạnh của trí tuệ tâm linh

  Sức mạnh của trí tuệ tâm linh

  Tác giả Tony Buzan
  Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm
  Trọng lượng 170 g

  48.000 VNĐ

 • Không có sông nào để vượt qua

  Không có sông nào để vượt qua

  Tác giả Thiền sư ni Daehaeng
  Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 21 cm
  Trọng lượng 200 g
  Số trang 154

  58.000 VNĐ

 • Thấy Phật

  Thấy Phật

  Tác giả Cao Huy Thuần
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 330 g
  Số trang 136

  87.000 VNĐ

 • Thấp thoáng lời kinh

  Thấp thoáng lời kinh

  Tác giả Đỗ Hồng Ngọc
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2012
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 17 x 17cm
  Trọng lượng 155 g
  Số trang 128

  50.000 VNĐ

 • Đập vỡ vỏ hồ đào

  Đập vỡ vỏ hồ đào

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 21cm
  Trọng lượng 340 g
  Số trang 381

  90.000 VNĐ

 • Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng

  Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q3-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 350 g
  Số trang 240

  53.000 VNĐ

 • Đô thị cổ Hội An

  Đô thị cổ Hội An

  Tác giả Nguyễn Trung Hiếu
  Nhà xuất bản NXB Thời Đại
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q1-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 17 x 17 cm
  Trọng lượng 300 g
  Số trang 201

  68.000 VNĐ

 • Giọt nước cành dương

  Giọt nước cành dương

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20.5 cm.
  Trọng lượng 180 g
  Số trang 188

  56.000 VNĐ

 • Quyền lực đích thực

  Quyền lực đích thực

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Tri Thức
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản Q2-2014
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 20 cm
  Trọng lượng 250 g
  Số trang 264

  78.000 VNĐ

 • Bàn tay cũng là hoa

  Bàn tay cũng là hoa

  Tác giả Thích Nhất Hạnh
  Nhà xuất bản NXB Phương Đông
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản T9-2013
  Hình thức bìa Mềm
  Kích thước 13 x 21 cm
  Trọng lượng 300 g
  Số trang 332

  71.000 VNĐ

 • Di sản Sài Gòn

  Di sản Sài Gòn

  Tác giả Nhiều Tác Giả
  Nhà xuất bản Thời Đại
  Nhà phát hành Liên kết phát hành
  Năm xuất bản T6-2014
  Hình thức bìa Cứng
  Kích thước 20 x 28 cm
  Trọng lượng 600 g
  Số trang 144

  300.000 VNĐ

 • Đời Sống

 • Giới tính - bạn trẻ
 • Hồi ký - tiểu sử
 • Sức khỏe
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại

Hotline 1: 0838337465

Hotline 2: 0838337462

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy giao diện mới của Nhà Sách kinh tế như thế nào ?

Đẹp, bố cục rõ ràng .
Chưa đẹp lắm .
Ý kiến khác.

Nhập mã

Xem kết quả

Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Đối tác liên kết