Ngày phát hành: Quý I/2005
Số trang: 379
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Văn hóa - Thông tin 

10 Nguyên tắc sinh tồn của doanh nghiệp

Tác giả:Tiêu Vệ

Giá bán:

40,000₫

Giá bìa:

40,000₫

Số lượng:

Chương 1: Quản lý, thông tin, công nghệ, Chương 2: Tri thức, chính sách và sáng tạo, Chương 3: Khách hàng và thương hiệu, Chương 4: Chiêu mộ, giữ chân và đào tạo, Chương 5: Internet và văn hóa doanh nghiệp, Chương 6: Mua bán, Chương 7: Chiến lược cung ứng sản phẩm,Chương 8: Cơ cấu doanh nghiệp,Chương 9: Lãnh đạo và quản lý, Chương 10: Doanh nghiệp của tương lai
popup

Số lượng:

Tổng tiền: