Ngày phát hành: Quý I/ năm 2010
Số trang: 487
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thanh Niên 

151 Mẫu văn bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Tác giả:MBA. Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

97,000₫

Giá bìa:

97,000₫

Số lượng:

Quyển sách 151 Mẫu Văn Bản Trong Lĩnh Vực Tài Chính Ngân Hàng sẽ cung cấp cho các đọc giả, các Doanh nghiệp, các Tổ chức một số biểu mẫu cần thiết và đa dạng trong giao dịch Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt liên quan các giao dịch hiện hành như Báo cáo Tài chính hợp nhất (consolidated), Xử lý rủi ro tín dụng, Dịch vụ giao dịch trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: