Ngày phát hành: Năm 2006
Số trang:210
Kích thước: 17x24cm
NXB: NXB Thế Giới 

20 năm đổi mới cơ chế chính sách thương mại Việt Nam

Giá bán:

48,000₫

Giá bìa:

48,000₫

Số lượng:

Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, Ngành thương mại đã trải qua 1 quá trình đổi mới toàn diện, kể cả đổi mới về nhận thức và phương thức hoạt động. Với quá trình đổi mới chính sách, cơ chế thương mại đã tạo ra những thay đổi  căn bản trong haojt động thương mại, tạo ra " hiệu ứng " tích cực, góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước. Thành tựu nổi bật trong đổi mới cơ chế, chính sách thương mại trong 20 năm qua 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: