333 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Các Loại Hình Doanh Nghiệp Kể Cả Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Cuốn sách bao gồm các nội dung:
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006.
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006
- Báo cáo tài chính


####

Ngày phát hành: 01/2007

Số trang: 404

Kích thước: 19 x 27 cm

NXB: NXB Tài Chính

333 Sơ đồ kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị

Giá bán:

97,000₫

Giá bìa:

97,000₫

Số lượng:

333 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Các Loại Hình Doanh Nghiệp Kể Cả Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
Cuốn sách bao gồm các nội dung:
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006.
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006
- Báo cáo tài chính


####

Ngày phát hành: 01/2007

Số trang: 404

Kích thước: 19 x 27 cm

NXB: NXB Tài Chính

popup

Số lượng:

Tổng tiền: