Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 359
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài Chính

405 tình huống kế toán tài chính

Giá bán:

229,000₫

Giá bìa:

229,000₫

Số lượng:

Thông tin kế toán có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quản lý của bản thân doanh nghiệp, cũng như cho các đối tượng khác ở bên ngoài có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với doanh nghiệp. Kế toán tài chính là phân hệ kế toán quan trọng mà nhiệm vụ cơ bản của nó là cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của DN cho các đối tượng khác nhau: chủ yếu là cho các đối tượng bên ngoài
popup

Số lượng:

Tổng tiền: