Ngày phát hành: Quí II/2007
Số trang: 182
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Lao động xã hội

6 sigma chiến lược đối với các nhà vô địch

Tác giả:Đặng Kim Cương

Giá bán:

30,000₫

Giá bìa:

30,000₫

Số lượng:

Bản chất của 6 Sigma khi được áp dụng để đạt các mục tiêu gia tăng doanh thu dòng đầu tiên hay thị phần là phương pháp nhằm mở rộng lợi thế giá trị cao hơn các đối thủ cạnh tranh mà tổ chức của bạn đang tận hưởng hay làm giảm khoảng cách giá trị giữa tổ chức của bạn với đối thủ cạnh tranh dẫn đầu. Sự dẫn đầu về giá trị sẽ mang theo nó doanh thu dòng đầu tiên coa hơn, sự dẫn đầu thị phần lớn hơn, và lợi nhuận gia tăng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: