Ngày phát hành: Quý II/2019
Số trang: 275
Kích thước: 20x29,5cm
NXB: NXB Phụ Nữ

60 bài mẫu Ielts

Tác giả:Tú Phạm

Giá bán:

180,000₫

Giá bìa:

180,000₫

Số lượng:

60 Bài mẫu IELTS Speaking Band 8.0 là cuốn sách do thầy Tú Phạm, người từng đạt điểm IELTS 9.0 Speaking viết cùng cô Minh Nguyễn, người từng dành học bổng Chevening 2017 và cô Lê Vương Nhật Nghi – đã đạt điểm IELTS 8.0 Speaking.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: