Ngày phát hành: Q3/2009

Số trang: 447

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

81 mẫu văn bản hợp đồng trong quản lý giao dịch kinh doanh

Tác giả:Phạm Văn Phấn

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Quyển sách 81 Mẫu Văn Bản Hợp Đồng Trong Quản Lý Giao Dịch Kinh Doanh được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn tổng hợp, xử lý thông tin và thực hiện các giao dịch, trong việc lập và ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo những nguyên tắc pháp lý chặt chẽ.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: