Ngày phát hành: Năm 2020
Số trang:356
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
NXB: NXB Thanh Niên

9 Bài học về tài ăn nói trong bán hàng

Tác giả:Vương Hoành

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Cuốn sách được trình bày dưới hình thức 4 trong 1, tức là mỗi kĩ năng bao gồm các mục: giới thiệu chung về kĩ năng, tình huống bán hàng thực tế, phân tích tình huống thực tế và kĩ năng giao tiếp đinh cao, giúp ứng phó với mọi vấn đề về giao tiếp có thể nảy sinh trong quá trình bán hàng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: