Ngày phát hành: 01/03/2016
Số trang: 135
Kích thước: 18,5x24cm
NXB: NXB Hồng Đức

Academic essay writing

Tác giả:Le Ton Hien

Giá bán:

79,000₫

Giá bìa:

79,000₫

Số lượng:

Sách này được soạn theo tiến trình tập thành ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, dịch. Trong thực tế rèn luyện, các khả năng này thường được hỗ trợ nhau để mau đạt kết quả. Thí dụ, nghe nhiều sẽ nói giỏi, đọc nhiều sẽ viết giỏi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: