Ngày phát hành: 2012

Số trang: 364

Kích thước: 16 x 24 cm

NXB: NXB Tài Chính

Bài tập bài giải kế toán chi phí

Tác giả:Huỳnh Lợi

Giá bán:

92,000₫

Giá bìa:

92,000₫

Số lượng:

Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị … từ đó mới có thể vận dụng một cách thích ứng nội dung
popup

Số lượng:

Tổng tiền: