Ngày phát hành:

Số trang:

Kích thước:

NXB: 

Bài tập kế toán tài chính

Giá bán:

96,000₫

Giá bìa:

96,000₫

Số lượng:

Sách “ Bài tập kế toán tài chính” hỗ trợ đắc lực cho môn học kế toán tài chính. Thông qua khảo sát thực hành các bài tập, sẽ làm cho người đọc hiểu rõ và mở rộng sự hiểu biết của mình với những nội dung đã trình bày trong lý thuyết môn học

popup

Số lượng:

Tổng tiền: