Ngày phát hành: 10/2009

Số trang: 415

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài tập toán cao cấp - Đại số và hình học giải tích ( Tập 1 )

Tác giả:Nguyễn Đình Trí

Giá bán:

25,000₫

Giá bìa:

25,000₫

Số lượng:

Nội dung gồm có:1. Tập hợp. Ánh xạ, 2. Một số cấu trúc đại số. Số phức, 3. Ma trận. Định thức. Hệ phương trình tuyến tính, 4. Không gian vecto, 5. Ánh xạ tuyến tính, 6. Dạng toàn phương. Không gian Euclid

popup

Số lượng:

Tổng tiền: