Ngày phát hành: 06/09/2018
Số trang: 271
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giáo dục Việt Nam

Bài tập toán cao cấp ( Tập 2: Phép tính giải tích một biến số )

Tác giả:Nguyễn Đình Trí

Giá bán:

35,000₫

Giá bìa:

35,000₫

Số lượng:

Gồm các bài tập về phép tính giải tích một biến số: số thực, hàm số một biến số thực, giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, các định lí về giá trị trung bình, nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân xác định, chuỗi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: