Ngày phát hành: 2005

Số trang: 302

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Bài tập và bài giải Kế toán chi phí

Tác giả:Huỳnh Lợi

Giá bán:

42,000₫

Giá bìa:

42,000₫

Số lượng:

Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu thêm, học tập, nghiên cứu. kế toán chi phí phải đặt trên cở sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị,... từ đó mới có thể vận dụng một cach thích ứng nội dung môn học vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: