Quản trị Dự Án kỳ vọng nhà Quản trị Dự án một số năng lực bao quát và chuyên sâu: Năng lực đánh giá các cơ hội thị trường, phân tích, đánh giá được hiệu quả Dự án Kinh doanh về các phương diện Kinh tế, Tài chánh, Môi trường…, lựa chọn Dự án trên cơ sở cân đối Chi phí – Tiến độ – Chất lượng (Cost – Schedule – Quality Equilibrium)
####

Ngày phát hành: 2010

Số trang: 182

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

 

Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại

Tác giả:MBA Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

48,000₫

Giá bìa:

48,000₫

Số lượng:

Quản trị Dự Án kỳ vọng nhà Quản trị Dự án một số năng lực bao quát và chuyên sâu: Năng lực đánh giá các cơ hội thị trường, phân tích, đánh giá được hiệu quả Dự án Kinh doanh về các phương diện Kinh tế, Tài chánh, Môi trường…, lựa chọn Dự án trên cơ sở cân đối Chi phí – Tiến độ – Chất lượng (Cost – Schedule – Quality Equilibrium)
####

Ngày phát hành: 2010

Số trang: 182

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: