Ngày phát hành: 12/2014

Số trang: 158

Kích thước: 12x20cm

NXB: NXB Hồng Đức

Bạn cũng có thể thiền

Tác giả:Manuel Vega

Giá bán:

43,000₫

Giá bìa:

43,000₫

Số lượng:

Vòng Thiền Định (Circle of Meditation - CM) là một phương cách tiếp cận thiền định theo hướng mới, tích hợp các kỹ thuật khác nhau bên trong một thời khóa tập luyện chính thức duy nhất. Mục đích của CM không phải nhằm cạnh tranh hay thay thế các pháp môn cổ truyền như Thiền chỉ hay Thiền quán, mà thật ra là bén rễ từ những phương pháp này. CM là kết quả của sự trải nghiệm khiêm tốn của tác giả nhằm giới thiệu thiền với người khác.Bất kỳ ai cũng đều có thể thu được lợi ích từ việc thực hành phương pháp liên ngành này. Thiết kế tiên tiến của nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc khiến thiền định trở nên dễ tiếp cận với đông đảo công chúng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: