Ngày phát hành: Quý IV/2016
Số trang: 335
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam

Tác giả:Phan Huy Xu

Giá bán:

99,000₫

Giá bìa:

99,000₫

Số lượng:

Cuốn sách BÀN VỀ VĂN HÓA DU LỊCH VIỆT NAM góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản về văn hóa du lịch nói chung cũng như văn hóa du lịch ở Việt Nam nói riêng, trong đó có mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, nhận diện sự khác biệt giữa văn hóa du lịch và du lịch văn hóa, các thành tố của văn hóa du lịch, việc ứng xử văn hóa trong phát triển du lịch...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: