Ngày phát hành: 17/2/2017

Số trang: 275

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Văn Hoá - Văn Nghệ

Báo chí Sài Gòn 1954 - 1963

Tác giả:Dương Kiều Linh

Giá bán:

78,000₫

Giá bìa:

78,000₫

Số lượng:

Những mô tả, khắc họa đời sống báo chí Sài Gòn giai đoạn 1954-1963.
Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu những tờ báo xuất bản công khai, hợp pháp dưới chế độ Ngô Đình Diệm, nên chúng tôi không đề cập đến loại báo chí xuất bản bí mật của cách mạng cũng xuất hiện ở Sài Gòn trong thời kỳ này, đặc biệt sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời năm 1960 như Hòa bình và thống nhất, Cờ giải phóng, Giải phóng v.v…
popup

Số lượng:

Tổng tiền: