Ngày phát hành: Năm 2019
Số trang: 271
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ 

Biển Đông trong " Chính sách hướng Á " của Australia

Tác giả:Huỳnh Tâm Sáng

Giá bán:

115,000₫

Giá bìa:

115,000₫

Số lượng:

Chính sách hướng Á” của Australia được manh nha hình thành trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Australia đẩy mạnh “Chính sách hướng Á” trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi trên cơ sở đan xen hai xu hướng “Khu vực hóa” và “Toàn cầu hóa”. Trong đó, Đông Nam Á là khu vực có tầm quan trọng trong “Chính sách hướng Á” của Australia. Trong nhận thức của Australia, việc hội nhập với khu vực Đông Nam Á sẽ mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức, đặc biệt là những lợi ích thiết thực về an ninh và kinh tế. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: