Ngày phát hành: 6/2013

Số trang: 642

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia

Bình luận khoa học - Bộ luật dân sự năm 2005 ( Tập III )

Tác giả:Hoàng Thế Liên

Giá bán:

132,000₫

Giá bìa:

132,000₫

Số lượng:

Cuốn sách Bình luận khoa học - Bộ luật dân sự năm 2005 là tập bình luận 4 phần của Bộ luật : Phần thứ tư : thừa kế ; Phần thứ năm : Quy định về chuyển quyền sử dụng đất; Phần thứ sáu : Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Phần thứ 7 : Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
popup

Số lượng:

Tổng tiền: