Là công trình nghiên cứu áp dụng thực tiễn của tác giả PGS.TS Đỗ Văn Đại. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự một cách khoa học, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng pháp luật.

####
Ngày phát hành: 2020

Số trang: 940

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Bình luận khoa học - những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015

Tác giả:Đỗ Văn Đại

Giá bán:

210,000₫

Giá bìa:

210,000₫

Số lượng:

Là công trình nghiên cứu áp dụng thực tiễn của tác giả PGS.TS Đỗ Văn Đại. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự một cách khoa học, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng pháp luật.

####
Ngày phát hành: 2020

Số trang: 940

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

popup

Số lượng:

Tổng tiền: