Ngày phát hành:21/08/2001
Số trang: 394
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Trẻ

Bình luận khoa học về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt Nam

Tác giả:Nguyễn Ngọc Điện

Giá bán:

40,000₫

Giá bìa:

40,000₫

Số lượng:

Sự phong phú của các ý niệm - Bộ luật dân sự năm 1995 dành các Điều 324 đến 379 để nói về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Có biện pháp bảo đảm bằng cách xác lập nghĩa vụ làm một việc ( bảo lãnh thực hiện một việc ); có biện pháp bảo đảm bằng cách xác lập một nghĩa vụ trả một số tiền, làm một việc, hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản ( thế chấp, cầm cố tài sản,... )
popup

Số lượng:

Tổng tiền: