Ngày phát hành: 18/01/2010
Số trang: 111
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Chính trị quốc gia

Bình luận luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 1999

Tác giả:GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

Giá bán:

24,000₫

Giá bìa:

24,000₫

Số lượng:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã thể chế hóa chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước; cụ thể hóa các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ chế thị trường bị coi là tội phạm, cũng như phi hình sự quá một hành vi bị coi là tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: