Ngày phát hành: 2017

Số trang: 232

Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Bộ luật hàng hải Việt Nam

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

34,000₫

Giá bìa:

34,000₫

Số lượng:

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017
popup

Số lượng:

Tổng tiền: