Ngày phát hành: Năm 2012
Số trang: 239
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Bộ luật lao động

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

45,000₫

Giá bìa:

45,000₫

Số lượng:

Hệ thống pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội là một lĩnh vực vô cùng quan trọng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Để tạo một hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, ngày 20/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ Luật lao động – Bộ Luật số 45/2019/QH14, đây là một bộ luật rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: