Ngày phát hành: Năm 2021
Số trang: 304
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Tài Chính 

Bộ luật lao động ( Song ngữ Việt -Anh)

Giá bán:

109,000₫

Giá bìa:

109,000₫

Số lượng:

Chương I: Những quy định chung, Chương II: Việc làm tuyển dụng và quản lý lao động, Chương III: Hợp đồng lao động, Chương IV: Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: