Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 227
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Giao thông vận tải 

Bộ luật lao động ( sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 )

Giá bán:

45,000₫

Giá bìa:

45,000₫

Số lượng:

Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy trí sáng taoj và tài năng của người quản lý lao động
popup

Số lượng:

Tổng tiền: