Ngày phát hành: 2016

Số trang: 367

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Hồng Đức

Bộ luật tố tụng dân sự

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

59,000₫

Giá bìa:

59,000₫

Số lượng:

Bộ luật Tố Tụng Dân Sự số 92/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017
popup

Số lượng:

Tổng tiền: