Ngày phát hành: Quý IV/ 2011
Số trang: 155
Kích thước:14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Bộ luật tố tụng hình sự

Giá bán:

29,000₫

Giá bìa:

29,000₫

Số lượng:

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: