Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 277
Kích thước: 13,5x24cm
NXB: NXB Thông tin và truyền thông 

Bộ tập quán quốc tế về L/C

Tác giả:Nhiều tác giả

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Cuốn sách là cẩm nang quan trọng giúp cho các tổ chức ngân hàng, các doanh nghiệp có liên quan đến thanh toán quốc tế, cũng như các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên cập nhật và hiểu chính xác những văn bản mới nhất liên quan đến phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) ban hành.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: