Ngày phát hành: 12/2007

Định dạng: Bìa mềm

Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật

Kích thước: 14.5x20.5 cm

Số trang: 200

Các Công Cụ Quản Lý Môi Trường

Tác giả:Đặng Mọng Lâm

Giá bán:

22,000₫

Giá bìa:

22,000₫

Số lượng:

Các Công Cụ Quản Lý Môi Trường:
Trong thời gian từ năm 1995 đến 1998, trong khuôn khổ Dự án hợp tác Việt Nam - Canada đào tạo về môi trường "VIEPRO 2002", tác giả đã trình bày một số bài giảng về quản lý môi trường ở nhiều tỉnh và thành phố. Các bài giảng này đã được biên soạn dựa trên các bài giảng của các chuyên gia Canada và được hoàn thiện dần dần trong quá trình giảng dạy với nhiều tài liệu khác tác giả thu thập được.
Cuốn sách này đã được biên soạn một phần dựa trên các bài giảng đó và phần khác được sắp xếp theo quan điểm có hệ thống hơn về các công cụ quản lý môi trường như đã trình bày trong một số bài viết trên tạp chí "Industry and Environment" của UNEP (dẫn trong chương 1) và bổ sung thêm chương đầu tiên  trong đó vấn đề phát triển bền vững được giới thiệu một cách khái quát.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: