Ngày phát hành: 12/2007

Số trang: 388

Kích thước: 14,5x20,5 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Các hợp đồng thương mại thông dụng

Tác giả:Nguyễn Mạnh Bách

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Hợp đồng vô hiệu nếu không hội đủ các điều kiện về hình thức và nội dung do pháp luật quy định; một hợp đồng vô hiệu thì không phát sinh hiệu lực gì cả. Nói như vậy có vẻ đơn giản, song thực tế vấn đề rất phức tạp bởi vì một hợp đồng mặc dù vô hiệu nhưng đã hiện hữu, nhiều khi hợp đồng đã được thi hành rồi hoặc bắt đầu thi hành. Vấn đề đặt ra là việc hủy bỏ hợp đồng vì lý do vô hiệu có xoá bỏ mọi hiệu lực do hợp đồng đã phát sinh không, và sự vô hiệu đó có thể khắc phục được không?

popup

Số lượng:

Tổng tiền: