Ngày phát hành: Quý II/2016
Số trang: 383
Kích thước: 14x20cm
NXB: NXB Lao Động Xã Hội
 

Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại tại miền Nam VN giai đoạn trước 1975 ( sách chuyên khảo )

Tác giả:Trần Huy Hoàng

Giá bán:

40,000₫

Giá bìa:

40,000₫

Số lượng:

Chương 1 : Dẫn  nhập : Hệ thống ngân hàng tại miền Nam Việt Nam trước 1975
Chương 2 : Một số thể lệ cần lưu ý trong hoạt động ngân hàng
Chương 3 : Các bảo đảm cho nghiệp vụ ngân hàng
Chương 4 : Trương mục ngân hàng
Chương 5 : Trương mục vãng lai
popup

Số lượng:

Tổng tiền: