Ngày phát hành: Quý II/2016
Số trang: 196
Kích thước:14x20cm
NXB: NXB Lao Động - Xã Hội

Các nghiệp vụ ngân hàng trung ương tại miền nam VN giai đoạn trước 1975 ( sách chuyên khảo )

Tác giả:Trần Huy Hoàng

Giá bán:

35,000₫

Giá bìa:

35,000₫

Số lượng:

Chương 1 : Mô hình tổ chức của NHQG
Chương 2 : Nhà phát hành và các nghiệp vụ phát hành tiền tệ 
Chương 3 : Nha ngân quỹ 
Chương 4 : Các nghiệp vụ tín dụng 
Chương 5 : Các nghiệp vụ của nha ngoại vụ NHQG
popup

Số lượng:

Tổng tiền: