Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 589
Kích thước:16x24cm
NXB: NXB Lao động xã hội

Các nguyên tắc marketing trong cạnh tranh toàn cầu

Tác giả: Dương Hữu Hạnh

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Trong hoạt động marketing, có 4 chữ P mà bất cứ công ty nào cũng cần lưu ý : Product ( sản phẩm ), Price ( giá cả ), Promotion ( cổ động ) , Place ( địa điểm ), hay hệ thống phân phối
popup

Số lượng:

Tổng tiền: