Ngày phát hành: Quý I/ 2009
Số trang: 854
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Các nguyên tắc quản trị hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu

Tác giả: Dương Hữu Hạnh

Giá bán:

154,000₫

Giá bìa:

154,000₫

Số lượng:

Trong mỗi thời kỳ hoạt động kinh doanh, các quản trị gia công ty có cách suy nghĩ và quản trị mới về các mục tiêu, các chiến lược, và các chiến thuật của họ cho thích hợp với các thời kỳ đó, do tình hình kinh tế biến đổi nhanh, nếu không công ty sẽ gặp thất bại. Thực vậy, các nguyên tắc quản trị thắng lợi, chiếm ưu thế trong thời gian qua có thể trở nên lạc hậu trong ngày hôm nay do các thay đổi lớn về tình hình kinh tế, tài chính (như việc suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chánh năm 2008). 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: