Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 388
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Trẻ

Các quy luật phát triển hệ thống (các quy luật sáng tạo và đổi mới )

Tác giả:Phan Dững

Giá bán:

97,000₫

Giá bìa:

97,000₫

Số lượng:

"Cuộc đời của mổi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Mỗi người cần giải quyết tốt các vấn đề và đưa ra các quyết định đúng"."Cuộc đời của mỗi người là quá trình liên tục biến đổi thông tin thành tri thức và tri thức đã biết thành tri thức mới".
popup

Số lượng:

Tổng tiền: