Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 423
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống Kê

Các văn bản pháp luật về luật lao động ( Song ngữ Việt - Anh )

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước
popup

Số lượng:

Tổng tiền: