Ngày phát hành: 10/08/2020
Số trang: 445
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Cách mạng tháng tám 1945

Tác giả:GS.TS. NGND. Trịnh Nhu

Giá bán:

155,000₫

Giá bìa:

155,000₫

Số lượng:

Đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: