Ngày phát hành: 29/10/2009
Số trang: 386
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lao Động

Cạnh tranh tốc độ cao

Tác giả:Lê Quang Lâm

Giá bán:

58,000₫

Giá bìa:

58,000₫

Số lượng:

Quốc tế hoá là vấn đề rất cơ bản mà cả thế giới đều cần phải tuân theo, như quy tắc WTO, chuyên môn hoá, đạo đức nghề nghiệp,...Nói tóm lại, xí nghiệp kinh doanh cần tuân theo một số quy luật và con đường cơ bản, trong vạch chuẩn của quy luật và con đường, chỉ có tuân theo nhiều hơn, không phải sáng tạo.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: