Kích thước: 181.5 x 108 x 23 mm
Xuất xứ: Philippines

Casio J-120F

Giá bán:

398,000₫

Giá bìa:

398,000₫

Số lượng:

Tự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi. Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng. Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực hiện.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: