Ngày phát hành: 13/12/2019
Số trang: 223
Kích thước: 13,5x20,5cm
NXB: NXB Thanh Niên

Cầu nối tới tăng trưởng

Tác giả:Jude Rake

Giá bán:

73,000₫

Giá bìa:

73,000₫

Số lượng:

Phần nội dung được xây dựng dựa trên 9 nguyên tắc hướng dẫn. Mỗi chương bao gồm một phần giới thiệu ngắn, một tuyên bố về Nguyên tắc lãnh đạo, một phần đi sâu vào Thách Thức của nhà lãnh đạo, đánh giá của tác giả về những điều Quan trọng nhất và một Hình mẫu thành công. Kết cấu này tạo ra một sự đan xen giữa lý thuyết, phân tích chuyên sâu và ví dụ thực tiễn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: