Ngày phát hành: 2020

Số trang: 764

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 : Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán , báo cáo tài chính hợp nhất

Tác giả:Bộ Tài Chính

Giá bán:

279,000₫

Giá bìa:

279,000₫

Số lượng:

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh Nghiệp

Thông tư số 202/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 hướng dẫn phương pháp lập và tình bày Báo Cáo tài Chính Hợp Nhất

popup

Số lượng:

Tổng tiền: