Ngày phát hành: 1/9/2010

Số trang: 494

Kích thước: 16 x 24 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2 : Báo cáo tài chính từ và sổ kế toán hệ thống sơ đồ kế toán

Tác giả:Bộ Tài Chính

Giá bán:

120,000₫

Giá bìa:

120,000₫

Số lượng:

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: