Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các TK cấp 1, TK cấp 2, TK trong Bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này
####
Ngày phát hành: 09/2009

Số trang: 772

Kích thước: 19 x 27 cm

NXB: NXB Thống Kê

Chế độ kế toán doanh nghiệp VN ( song ngữ Việt - Anh )

Tác giả:Bộ Tài Chính

Giá bán:

231,000₫

Giá bìa:

231,000₫

Số lượng:

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các TK cấp 1, TK cấp 2, TK trong Bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này
####
Ngày phát hành: 09/2009

Số trang: 772

Kích thước: 19 x 27 cm

NXB: NXB Thống Kê

popup

Số lượng:

Tổng tiền: