Ngày phát hành: Năm 2020

Số trang: 633

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Chế độ kế toán hành chính , sự nghiệp 2020

Tác giả:Bộ Tài Chính

Giá bán:

229,000₫

Giá bìa:

229,000₫

Số lượng:

Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp có mục tiêu giúp các Cán bộ kế toán - Kế toán trưởng của đơn vị hành chính sự nghiệp, Kiểm toán viên, các sinh viên khối ngành Kế toán, Kinh tế - Tài chính và những người quan tâm đến công tác kế toán thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, giảng dạy nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp trong thực tiễn công việc, phù hợp với Luật Kế toán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn... Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán hành chính.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: