Ngày phát hành: 2006

Số trang: 575

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tư pháp

Chế độ tiền lương mới

Tác giả:Đặng Văn Được

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Tiền lương có 1 vai trò rất lớn không chỉ đối với bản thân người lao động mà còn đối với nền kinh tế đất nước. Tiền lương luôn gắn liền với người lao động, là nguồn sống chủ yếu của họ và gia đình họ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: