Ngày phát hành: Quý II/2016
Số trang: 695
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Đại học Quốc Gia TPHCM

Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

Tác giả:TS. Lê Thị Nam Giang

Giá bán:

179,000₫

Giá bìa:

179,000₫

Số lượng:

Cuốn sách được xây dựng không chỉ trên cơ sở tập hợp các văn bản pháp luật đang có hiệu lực trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà còn được xây dựng bằng cách chỉ dẫn cụ thể từng điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm các nghị định và thông tư. Sách được trình bày theo thứ tự sắp xếp tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005/2009 với 06 Phần, 18 Chương, 222 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: